Diyaliz Makinesi

Diyaliz Makinesi, böbrek yetmezliği hastalığı olan bireylerin, belirli olan bazı zamanlarda bağlanmak zorunda kaldıkları yapay böbrek makinesidir.
Böbrekler sağlıklı çalışamadıkları zamanlarda böbrekler vücutta üre gibi zararlı maddeler biriktirir. Diyaliz makineleri, bu vücutta biriken üre veyahut zararlı maddelerin, suların membran adı verilen bir sistem ile dışarı atılmasını sağlamakla görevli bulunur. İlerlemiş böbrek yetmezliği hastalarının tedavilerinde kullanılmaktadır. Diyaliz makinesi, işlevini büyük miktarda kaybetmiş olan böbreklerin görevinin bir kısmını üstlenerek, hastaların hayatlarının devam etmesini sağlar. Bundan sadece 40 yıl öncesine kadar olan zaman diliminde, diyaliz makinesinin bulunmadığı zamanlarda, böbrek yetmezliği olan hastalar sadece bir kaç gün veya bir kaç hafta ömür sürebilmekteydi.

Diyaliz makinesinin geliştirilmesiyle de bazı gelişmeler sağlanmıştır. Özellikle hastaların yaşam sürelerini uzatmıştır. Bununla birlikte diyaliz makinesine bağlı olarak yaşayan hastaların yaşam kaliteleri de gittikçe artmıştır. Günümüzde yaşayan böbrek yetmezliği yaşayan hastalar bir yönden de bu nedenle şanslılardır.

Diyaliz Makinesi Nasıl Çalışır?

Diyaliz Makinesi iki adet tüpten oluşur. Bu tüplerden birisi diyaliz hastasının bileğinde bulunan atar damara, diğer ikincisi ise toplar damara yerleştiriliyor. Tüp içerisinde kanın düzenli olarak akmasını sağlayan iki adet de pompa bulunuyor. Damarlar içinden çıkan bu tüpler, yarı geçirgen bir zar kaplı bulunan farklı bir tüpün etrafından dolanıyor.

Büyük tüp, içerisinde diyaliz adı verilen tuzlu bir solüsyon maddenin bulunduğu bir kabın içerisinde durmaktadır. Hastanın üreyle ve zararlı madde ile kirlenmiş olan kanı ilk birinci tüp ile alınır ve tuzlu solüsyonun içinden geçerek bu zararlı maddeler kandan arındırılır.
Diyaliz Makinesi

Temizlenen kan diğer ikinci tüp ile zararlı maddelerden arındırılmış olan damara aktarılarak diyaliz makinesinin işleminin sonuna gelmiş olunuyor.

Diyaliz makinesinin iki türlü çalışma stili bulunmaktadır. Bunlara hemodiyaliz ve periton diyaliz adları verilmektedir.

Alıntıdır.(http://www.diyaliz.gen.tr)