Kurumsal Amaç ve Hedefler

AMAÇ

Özel Filiz diyaliz merkezinde , Sağlıkta Kalite Standartları- Diyaliz kılavuzuna uygun olarak hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulmasıdır.

HEDEFLER

 • Kuruluşumuzdan birebir hizmet alan hastalarımıza karşı olan sorumluluklarımızı kapsamaktadır.
 • Kronik Böbrek yetmezliği teşhisi ile hemodiyaliz tedavi raporu olan hastalara uygun kaliteli sağlık hizmet sunmak
 • Hastalara uygulanmasına karar verilen tıbbi işlem ve süreçlerde doktor reçetesi ve kurum prosedürlerine “Uygun” davranılması
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanın ihtiyaçlarına göre en uygun ve kabul edilebilir bir Zaman”aralığında sunulması
 • Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi
 • Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi
 • Filiz diyaliz merkezinde çalışan sağlık çalışanlarının, “Sağlıklı Çalışma Yaşamı” sürdürebilmeleri
 • Kurumsal mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek
 • Diyaliz merkezimizin alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak
 • Hizmet içi eğitimler , sertifika/ yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma
 • Kuruluşumuzun hizmet sunum şeklini ilgilendiren organizasyonel hedefleri kapsamaktadır.
 • Planlanan hedeflerde “Etkili”sonuçlara ulaşmak.
 • Planlanan ve gerçekleştirilen tüm işlerin “Etkinliğini” kontrol etmek ve sürekliliğini sağlamak.
 • Hedeflere ulaşmada sağlıkta kalite standartlarına uygun doğru ve en az  kaynakları kullanarak “Verimliliği”arttırmak.
 • Filiz diyaliz merkezinde çalışan sağlık çalışanlarının, “Sağlıklı Çalışma Yaşamı” sürdürebilmeleri için  ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısının oluşturulması.

 

 

 

 

MESUL MÜDÜR

 

DR.HARUN ONUR