Özel Filiz Diyaliz Merkezi Kalite Yönetimi

Amacımız, kalite yönetim sistemi (KYS) nin kurum içinde uygulanmasını sağlayarak hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak, sürekli kalite gelişimini kurum kültürü haline getirerek Sağlıkta Kalite Diyaliz Standartları ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde hastalarımıza hizmet sunmaktır.

Kalite Yönetim Sistemimiz

Özel Filiz Diyaliz Merkezinde kalite çalışmaları, yönetimin ve klinik kalite sorumlularının desteği ile “Kalite Yönetim Birimi” tarafından; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz doğrultusunda yürütülmektedir. Sağlıkta Kalite Standartlarına göre belirlenen bölümler için Kalite Yönetim Direktörü ile birlikte her bir klinik için klinik kalite sorumluları görevlendirilmiştir. Bu bölümler aşağıdaki gibidir;

 1. Kurumsal Hizmetler
  - Kurumsal Yapı
  - Kalite Yönetimi
  - Doküman Yönetimi
  - Risk Yönetimi
  - İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
  - Acil Durum ve Afet Yönetimi
  - Eğitim Yönetimi
  - Sosyal Sorumluluk
 2. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler
  - Hasta Deneyimi
  - Sağlıklı Çalışma Yaşamı
 3. Sağlık Hizmetleri
  - Hasta Bakımı
  - İlaç Yönetimi
  - Enfeksiyonların Önlenmesi
  - Laboratuvar Hizmetleri

  4. Destek Hizmetler
  - Tesis Yönetimi
  - Otelcilik Hizmetleri
  - Malzeme ve Cihaz Yönetimi
  - Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
  - Atık Yönetimi
  - Dış Kaynak Kullanımı

  5. Gösterge Yönetimi
  - Göstergelerin İzlenmesi
  - Kalite Göstergeleri

  Kalite Toplantılarımız
  Yıl içinde belli periyotlarla Klinik kalite sorumluları, Kalite Yönetim Direktörü, Klinik Direktörü, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü, Mali işler Sorumlusun katılımıyla kalite toplantıları yapılmaktadır.

  İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
  Özel Filiz Diyaliz Merkezlerimizde
  - Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak
  - Bu olayları izlemek
  - Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur.

  Fiziksel Alan Denetimleri
  Kurumumuzda; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte klinik fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır.
  Özel Filiz Diyaliz yönetimince oluşturulan ekip, diyaliz merkezlerinin büyüklüğü dikkate alınarak  diyaliz merkezinde yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır. Bina turlarında diyaliz merkezlerimizde ki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Özdeğerlendirme Süreci
Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Diyaliz) kapsamında, diyaliz merkezlerimizde yılda 1 defa özdeğerlendirme (iç denetim) yapılmaktadır.
- Özdeğerlendirme ekibi; Klinik Direktörü, İnsan Kaynakları Sorumlusu, Mali ve İdari İşler Müdürü, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü, Hasta Hizmetleri Sorumlusu, Kalite Yönetim Direktörü ve Yardımcısı ve Klinik Kalite Temsilcisinden oluşmaktadır.
- Özdeğerlendirme (iç denetim), yılda 1 defa yapılır.
- Özdeğerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.
- Özdeğerlendirme (iç denetim) öncesinde tüm diyaliz merkezleri, denetim takvimi ve planı konusunda mail yolu ile bilgilendirilir.

Not: Yukarıdaki metin hazırlanırken Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz Setinden yararlanılmıştır.